Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie - Program "Za życiem"

Jednorazowe świadczenie

z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie,

albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,

które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Na podstawe ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

Program Za życiem

 

1. Kto może skorzystać z uprawnień:

 • Każda kobieta  w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
 • Rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat cięzko chore dziecko. Oznacza to:
  • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie;
  • nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
    
 • Kobiety które otrzymały informacje, że ich dziecko może umrzeć w takcie ciąży lub porodu,
   
 • Kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
   
 • Kobiety które po porodzie nie zabiorą dziecka do domu z powodu:
  • poronienia,
  • urodzenia dziecka martwego,
  • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
  • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

 

2. Jak skorzystać z uprawnień:

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażają życiu.

Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który:

 • posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ponadto, zaświadczenie wydane przez:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
 • specjalistę w dziedzinie pediatrii,

Zaświadczenie to uprawnia dzieci do 18 r. ż. do: skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie "Za życiem", a także do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.