Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Informacja - stypendia szkolne

Utworzono dnia 19.07.2018

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy złożyć  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokicinach w terminie od dnia 1 do dnia 15 września 2018 roku. 

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje:

- bezrobocie,

- niepełnosprawność,

- ciężka lub długotrwała choroba,

- wielodzietność,

- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych,

- alkoholizm lub narkomania,

- a także, gdy rodzina jest niepełna.

Obecnie miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania stypendium szkolnego nie może być większy niż 514,00 zł netto (dochód za sierpień).

Wnioski na stypendium szkolne są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokicinach - pokój nr 21 lub ze strony http://www.gopsrokiciny.naszops.pl/