Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Świadczenie "Dobry start"

Utworzono dnia 02.07.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach informuje, że od dnia 01.08.2018 r. można składać wnioski w wersji papierowej o przyznanie świadczenia pn. "Dobry start" w kwocie 300,00 zł. 

 

Wnioski w wersji online można składać od dnia 01.07.2018 r.  za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz ministerialnego Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia.

 

Wnioski należy składać do dnia 30.11.2018 r. 

 

 

"Dobry Start" to 300,00 zł wsparcia wypłacanego uczniom raz w roku. Program ten jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej.  Jest to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny  (od I klasy szkoły podstawowej).

Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. 

 

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na dzieci rozpoczynające rok szkolny do czasu ukończenia przez nie 20 roku życia.  Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

 

Świadczenie "Dobry Start" nie przysługuje:

1. Jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.

 

2. Na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Jak otrzymać świadczenie "Dobry Start"?

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej  - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej.

 

Gdzie złożyć wniosek?

 

Wniosek w wersji papierowej można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokicinach w pokoju nr 22 od dnia 01.08.2018 r. 

W wersji online wnioski składać można od dnia 01.07.2018 r. za pomocą bankowości internetowej oraz ministerialnego Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia.

Wniosek należy złożyć do do dnia 30 listopada 2018 r.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złozonych w lipcu 2018 r. i w sierpniu 2018 r., rodziny świadczenie otrzymają nie później niż do dnia 30 września 2018 r.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.