Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Paczki żywnościowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach wydaje skierowania do otrzymania paczek żywnościowych, które wydaje Lubocheńskie Stowarzyszenie "Odnowa" z siedzibą przy ul. Tomaszowskiej 13, 97-217 Lubochnia.

Paczki żywnościowe wydawane są w miejscowości Rokiciny przy świetlicy w wyznaczonych terminach, o których na bieżąco będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Aby otrzymać skierowanie do odebrania paczki żywnościowej należy spełnić następujące kryteria:

1. Dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 1268,00 zł.

2. Dochód netto na osobę w rodzinie nie może przkroczyć  1028,00 zł.

Należy spełniać jedną z niżej wymienionych przesłanek uprawniających do udzielenia pomocy społecznej zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2017 poz. 1769);

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

 

 

 

 

 

Pogoda

Imieniny

Zegar