Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Paczki żywnościowe

Paczki żywnościowe przysługują osobom lub rodzinom borykającym się z problemami:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

​​Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy w postaci paczek żywnościowych wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej 1402,00 zł

- dla osoby w rodzinie 1056,00 zł

Organizatorem paczek żywnościowych jest Fundacja "Poranek" z siedzibą Olszowa 11/4, 97-225 Ujazd

 

Paczki są wydawane w Rokicinach - terminy wydawania w zakładce Strona Główna.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek - paczki żywnościowe

Utworzono dnia 03.01.2019, 15:24