Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych.

Wsparcie o tym charakterze przysługuje:

  • osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, niepodsiadającej ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
  • osobie pobierającej zasiłek stały, która nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.