Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, np.: na pokrycie części lub całości kosztów:

  • zakupu żywności,
  • leków i leczenia,
  • odzieży,
  • opału,
  • niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
  • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
  • pogrzebu.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych rodzinie lub osobie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi. Jednak jego wysokość nie może przekroczyć odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

 

Pogoda

Imieniny

Zegar