Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Stypendia Szkolne

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o stypendium szkolne:

1. Dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach netto - umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie;
   
 • decyzja lub dowód otrzymania świadczenia - emerytura, renta lub świadczenie przedemerytalne;
   
 • decyzja lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości pobieranych świadczeń - zasiłek dla bezrobotnych, stypendium i inne świadczenia otrzymywane z UP;
   
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów - wyrok sądowy, ugoda sądowa, przekaz lub przelew bankowy;
   
 • decyzja o przyznaniu świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego;
   
 • decyzja dotycząca otrzymywania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej (np. zasiłek stały czy zasiłek rodzinny wraz z dodatkami);
   
 • dokument wykazujący dochody z gospodarstwa rolnego - nakaz podatkowy, zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych;
   
 • dokument potwierdzający dochody osób prowadzących działalność gospodarczą;
   

2. Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.