Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Zasiłki Szkolne

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. z powodu nagłej choroby, śmierci, kradzieży, pożaru lub innego zdarzenia nadzwyczajnego i nieprzewidywalnego).

Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Przyznanie i wysokość zasiłku szkolnego jest zależne od sytuacji rodzinnej ucznia, rodzaju skutków zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego.