Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Karta Seniora Województwa Łódzkiego

KARTA SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 

"Karta Seniora Województwa Łódzkiego" to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:

 • promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
 • wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
 • zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województw łódzkiego,
 • umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia.

Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego?

Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego.

Jakie są korzyści z posiadania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

 • Karta upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów programu, których wykaz znajduje się w załączeniu,
 • Karta wydawana jest bezpłatnie,
 • Karta jest bezterminowa.

Jakie są warunki otrzymania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

 • złożenie wniosku

Gdzie złożyć wniosek w celu uzyskania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

 • Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, tel.: 42 203 48 78 godziny pracy urzędu: 8.00 - 16.00,
 • Karta wydawana jest w terminie do 15 dni roboczych,
 • Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty pod adresem wskazanym we wniosku,
 • Odbioru Karty może dokonać wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia za okazaniem dowodu tożsamości,
 • Wniosek o wydanie Karty można pobrać ze strony ( zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/Wnioski i inne dokumenty) lub pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
 • Wniosek o wydanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego, Regulamin wydania Karty oraz aktualny katalog ulg znajdują się poniżej w załączeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik

Utworzono dnia 05.02.2018, 09:34

Załącznik

Utworzono dnia 05.02.2018, 09:34

Załącznik

Utworzono dnia 05.02.2018, 09:33