Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Świadczenie "Dobry start"

"Dobry Start" to 300,00 (trzysta złotych) wsparcia wypłacanego uczniom raz w roku.

 

Program "Dobry Start" jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. Jest to 300,00 zł  jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na dzieci rozpoczynające rok szkolny do czasu ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci  niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia porzez nie 24 roku życia.

Świadczenie "Dobry Start" nie przysługuje:

1. Jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie;

2. Na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placowki opiekuńczo - wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Mieszkańcy Gminy Rokiciny  będą mogli składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokicinach,
ul. Tomaszowska 9,
97-221 Rokiciny w pokoju nr 22.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, mBank SA, Nest Bank SA, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-BANK SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

 

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).

 

WAŻNE

Wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada. 

 

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu 2018 r. i w sierpniu 2018 r., rodziny wyprawkę otrzymaja nie później niż do dnia 30 września 2018 r.

W przypadku wnioskow złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart