Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Nie! - DLA WYKLUCZENIA

Utworzono dnia 06.09.2017

VIVID CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w projekcie:

NIE! - DLA WYKLUCZENIA

 

Projekt skierowany jest do osób z województwa łódzkiego:

 1. Zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 2. Bezrobotnych, dla których został określony III profil pomocy
 3. Posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
   

W ramach bezpłatnego wsparcia zaoferowano:

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Trening umiejętności życiowych
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe oraz kurs komputerowy zakończone egzaminem zewnętrznym
 • 3-miesięczny  płatny staż zawodowy
 • Pośrednictwo pracy - pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia
   

Uczestnicy mają dodatkowo zapewnione:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe - 1850 zł netto
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Catering
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

 

KONTAKT:

tel.: 603-593-515

e-mail: niedlawykluczenia@vc.edu.pl

http://vc.edu.pl/nie-dla-wykluczenia/

Plakat projektu: NIE! - DLA WYKLUCZENIA

Utworzono dnia 06.09.2017, 12:58